O nas

Kim jesteśmy?
Jesteśmy uczniami szkoły podstawowej w Trzetrzewinie i już drugi raz uczestniczy w tym projekcie.

Tegoroczni uczestnicy to uczniowie klasy 6, 7 i 8. Uczestniczymy w wielu działalnościach szkolnych
m.in.w szkolnym wolontariacie, Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci, w którym chętnie pomagamy
i uczestniczymy w wielu akcjach.
     Mamy również wiele zainteresowań pozaszkolnych. Naszym celem jest poznawanie kultur i religii
oraz rozwój osobisty  nasz i naszych rówieśników.

Jesteśmy także na Facebooku: Młody Asyż Trzetrzewina

 

Gdzie znajduje się nasza placówka edukacyjna?

       Szkoła Podstawowa im. Gen. Michała Gałązki w Trzetrzewinie to szkoła znajdująca się w centrum wsi o nazwie Trzetrzewina
w Małopolsce  w powiecie nowosądeckim, w gminie Chełmiec.
     Nasza szkoła pierwotnie nosiła nazwę  „Ludowa Szkoła w Trzetrzewinie”. Została ona otwarta
1 września 1887 roku. Budynek szkoły został wzniesiony na miejscu byłego cmentarza cholerycznego.
W grudniu 1954 roku w okresie ferii zimowych dokonano otwarcia nowej szkoły
i przeniesiono do niej nauczanie.
     Dnia 20 grudnia 1994 roku kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu wyraziło zgodę
na nadanie im. Gen. Michała Gałązki naszej szkole.
Więcej informacji można znaleźć w kronikach szkolnych na stronie naszej szkoły:

http://www.sptrzetrzewina.chelmiec.pl

 

Nasza wieś:

       Nasza wieś leży we wschodniej części Beskidu Wyspowego, przy drodze krajowej nr 28.
Wieś podzielona jest na przysiółki: Łysa Góra, Sołtystwo, Bołdoniec. Przez wieś płynie potok Niskówka, który wpada do rzeki Dunajec. We wsi znajduje się zespół szkół i kościół parafialny.
Trzetrzewina została założona w listopadzie 1395 roku przez Kazimierza Wielkiego.
       Powstała na zrębie królewskiego lasu Cietrzewina nad rzeką Niskówką, który swą nazwę zawdzięczał gnieżdżącym się tutaj cietrzewiom